Cornellà

CORNELLÀ: TEMPS DE RESPOSTES

Finalitzat el primer any de mandat, l’alcalde Antonio Balmón va voler organitzar un acte que va tenir lloc al Citilab i al qual van assistir més de 200

Finalitzat el primer any de mandat, l’alcalde Antonio Balmón va voler organitzar un acte que va tenir lloc al Citilab i al qual van assistir més de 200 persones, entre les quals hi havien representants de les diferents entitats culturals, socials, veïnals, esportives i econòmiques de la ciutat. L’objectiu era explicar quines han estat les gestions que s’han dut ha terme i com s’han realitzat per part del govern socialista a Cornellà, deixant clar en tot moment quins eren els objectius que es volien aconseguir.
L’alcalde va començar la xerrada afirmant que el clima de la ciutat de Cornellà és un clima de cooperació, compromís col·lectiu i ganes de sortir d’aquesta crisi entre tots. Per altra banda, Balmón va deixar clar la seva postura sobre la protecció del sistema financer, però també va destacar que s’ha de protegir el sistema social, ja que considera que tot el món parla massa de les intervencions que s’han de fer als bancs i que ens oblidem de les intervencions que es fan a les persones, i és aquesta una tasca molt important en la qual treballa el govern socialista de Cornellà.
L’alcalde, va marcar també quins són els objectius pels quals treballa el govern de Cornellà: defensar la ciutat, sortir de la crisi, a més d’evitar el tancament de serveis i ajudes a les famílies amb més problemes. L’Antonio Balmón va continuar la seva intervenció situant com un gran repte per a la ciutat, el tema de la formació de la ciutadania i plantejant com a companys de ruta el rigor, el compromís i la confiança.
Un vegada acabada la intervenció de l’alcalde va començar el torn de paraula en el que, diferents assistents a la xerrada col·loqui van preguntar sobre la situació econòmica de la ciutat, els acords socials per Cornellà, les retallades en educació infantil i la situació actual amb les conseqüències que poden tenir a la nostra ciutat. També es va parlar del futur projecte Eurovegas, del qual, l’alcalde manifesta prudència a l’hora de fer una valoració en positiu o negatiu, fins no tenir tota la informació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Davant d’aquestes preguntes l’Alcalde va afirmar que ell és d’esquerres i que sempre defensarà l’educació i la sanitat pública i sobre tot, la igualtat, i que davant del diferent sempre el defensarà, però tampoc permetrà que aquesta diferencia sigui utilitzada per saltar-se els paràmetres de convivència amb els que ens hem dotat tots i totes en aquesta ciutat. L’Antonio Balmón també va defensar que les retallades en el sistema educatiu, sanitari i ocupacional que la Generalitat de Catalunya està realitzant a Cornellà no han repercutit directament al ciutadà, ja que el consistori n’ha assumit els imports, evitant així exercir majors pressions a les famílies. Va anunciar, però, que a l’estiu del 2013 les tarifes de les Escoles Bressol augmentaran un 17% (en diferencia a altres poblacions en els que s’ha augmentar la tarifa en un 40%).
Finalment, l’alcalde va animar als assistents a lluitar per a defensar, mantenir i garantir posicions per a que no es degradi la ciutat.