Cornellà

Transport anti-públic

Fa poc més de dues setmanes, l'ATM va obligar a uns joves a tancar la seva pàgina web anomenada Promobilletes.com.

Fa poc més de dues setmanes, l'ATM va obligar a uns joves a tancar la seva pàgina web anomenada Promobilletes.com. Aquesta pàgina oferia als usuaris del transport públic de Barcelona títols T-10 amb descomptes de fins al 50%. Es tractava d'una iniciativa creada per dos joves emprenedors, enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya, com a protesta/alternativa per l'increment de les tarifes als bitllets de transport públic. El sistema es basava en que el cost del títol es repartia entre l'usuari i una entitat privada, que sufragava part del preu a canvii de publicitat. Així, el bitllet era enviat per correu juntament amb publicitat de l'empresa. Tot aixó passava fins fa dues setmanes.

Els impulsors de la iniciativa, després de mantenir una reunió l'ATM, van suspendre l'activitat de la pàgina web sense gaires explicacions (segons diuen va ser per no disposar dels permisos pertinents). Ens trobem, doncs, en una situació on el Govern, no només no dona alternatives més sostenibles a les seves mesures, si no que castiga a qui tracta de trobar-les. Això es fa més greu quan sentim la noticia de que les tisores del Molt Honorable President arriben fins a la mateixa TMB a la vegada que els sous dels seus directius es mantenen en el més absolut secretisme.

Fa uns dies es van posar en marxa els ajustaments de TMB; van desaparèixer quatre línies d'autobús (31, 35, 105 i 158), es suprimiran tres linies més els caps de setmana (58, 75 i 91), el Bus del Barri (20 línies en total) deixarà de funcionar en cap de setmana, catorze línies més veuran modificades les seves freqüències, i un llarg etcètera. Però no només el servei d'autobusos patirà retallades. Totes les línies de metro es veuran afectades, reduint la freqüència dels trens.

Tot això fa pensar el següent: si ens han apujat les tarifes de transport públic, no hauríem d'esperar una millora en l'eficàcia dels serveis? Sembla ser que per al nou Govern, es molt més important mantenir tots els alts càrrecs que controlen l'ATM, que no millorar el servei urbà, que s'ha tornat un servei anti-públic.

Xavi Noguera Caballero
Secretario de Comunicación y Nuevas Tecnologías

Documents adjunts